Privacy


Bedrijfsgegevens

Jordy Keizer
Klandermanshof 5
7271 KR Borculo
06-37374864
info@jordykeizer.nl
KvK-nummer: 68077343


Privacyverklaring

Wanneer jij je aanmeldt voor mijn diensten vragen ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de diensten deudgelijk uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, die alleen gebruikt wordt door de opdrachtnemer (Jordy Keizer). De gegevens worden alleen met hoge mate van uitzondering met derden gedeeld, als de opdrachtgever (de cliënt) schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het staat de de opdrachtgever toe om het delen van gegevens aan derden te weigeren. De opdrachtnemer dient dit dan te aanvaarden.


Doeleinden van verzameling persoonsgegevens

Er worden geen persoonsgegevens ingezet voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De opdrachtnemer houdt zich aan de Wet beschermings persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier dienen te worden verwerkt. Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De opdrachtgever dient ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt en van het doel van de gegevensverwerking. De gegevensverwerking is op een passende manier beveiligd.


Het recht en de mogelijkheid om de privacyverklaring te wijzigen

De opdrachtnemer staat de opdrachtgever toe om op elk moment van de overeenkomst de privacyverklaring te veranderen. De opdrachtgever dient dit verzoek schriftelijk in te dienen, door een aangetekende brief of een email te verzenden naar de opdrachtnemer. Dit verzoek tot de wijziging van de privacyverklaring wordt altijd gehonoreerd.

Gegevens opvragen

De opdrachtnemer dient zich te houden aan de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst. De opdrachtnemer dient alle dossiers minimaal zeven jaar te bewaren. Dossiers kunnen worden opgevraagd per aantekende brief of per email.


Google Analytics

De website jordykeizer.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst, om zo het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google Inc. in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd dan wordt jouw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google.Inc eerst verkort. Alleen in bijzondere gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google Inc. in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van Jordy Keizer.nl zal Google Inc. deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.


© 2017 Jordy Keizer - alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer