Jeugdhulp


Jeugdhulp aan kinderen van 12 tot 18 jaar en het gezin

Jeugdhulp is geschikt voor ieder kind, van 12 tot 18 jaar, dat worstelt met school, socialisatie, voeding en gezondheid, seksualiteit, identiteitsvorming, leeftijd en vriendschappen, morele ontwikkeling, sociale media, probleemgedrag, depressie, alcohol en drugs. Meestal gaan ondersteuningsvragen om: beslissingen nemen, verantwoordelijkheid dragen, zinvolle manier omgaan met vrije tijd, opleiding en baan kiezen, gezondheid, vriendschappen onderhouden en rekening houden met anderen, bewustwording van regels en omgangsnormen, inhoud geven aan intimiteit en seksualiteit, loskomen van ouders.

Specialistische, ambulante jeugdhulp

Ik bied specialistische, ambulante jeugdhulp aan kinderen en hun ouders. Kinderen en ouders ontvangen in de huiselijke omgeving ondersteuning als er uitdagingen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn. Jeugdhulp binnen deze context is vaak een laagdrempelige oplossing voor kinderen met laag complexe gedragsproblematiek. Zowel kinderen als ouders hebben invloed over de oplossingen, en worden altijd meegenomen in het ondersteuningsproces.

Cyclus

  • Kennismaken.
  • Vertrouwen en relatie opbouwen.
  • Socratische methode: samen in gesprek gaan over de mogelijkheden.
  • Samen het zorgplan maken en het sociale netwerk betrekken.
  • De ondersteuning: passende interventies uitvoeren.
  • Samen terugblikken, evalueren en bijstellen.

© 2017 Jordy Keizer - alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer