Strategie, kernkwaliteiten en kwaliteitssystemen


Strategie: Lokale, kleinschalige, presente, nabije zorgverlening

Vertrekkend vanuit geëigende kernwaarden relaties met anderen aangaan. De diensten die worden aangeboden zijn niet gekaderd of geankerd. Er is veel reikwijdte om in het diepe te springen zonder jezelf te verliezen. Dan kun je daadwerkelijk de ander ondersteunen om intrinsieke veranderingen te realiseren.

Kernkwaliteiten

  • Lokale, kleinschalige, presente, nabije zorgverlening.
  • Leefwerelden van unieke anderen staan centraal.
  • Cliënten en sociale netwerken zijn eigenaars.
  • Cliënten zijn leidend in de zorg die nodig is.
  • Er is flexibele reikwijdte voor intenties en creativiteit.
  • Toekomstbestendig.
  • Samenwerking met kleinschalige zorginitiatieven op lokaal niveau en landelijk niveau.
  • Systeemwereld is faciliterend aan de leefwereld: weinig tot geen regels of protocollen.
  • Gebruik van evidence-based interventies of practice-based interventies indien wenselijk
  • Lage overheadkosten: alle financiële middelen komen rechtstreeks ten goede van zorgverlening.

Kwaliteitssystemen

Ik werk vanuit presentie. Presentie is een manier van werken die de relatie tussen zorggever en cliënt als basis ziet voor goede hulp en ondersteuning. Goede ondersteuning begint daarom altijd vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op wat jij wilt. Er is gekozen voor presentie, omdat het een natuurlijke manier is van zorgverlening die aansluit bij mijn persoonlijkheid in relatie tot de ander.

© 2017 Jordy Keizer - alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer