Tarieven


Financieringsstromen

  • Eigen bijdragen.
  • Zorgverzekeringen.
  • Persoonsgebonden budget.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • Crowdfunding.
  • Fondswerving.

Betaling en afspraken

Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. De afspraken plan ik graag in goed overleg met je. Als je een afspraak wilt verplaatsen of annuleren, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren, zodat ik nog andere cliënten in kan plannen. Als een afspraak niet op tijd wordt geannuleerd, dan ben ik helaas genoodzaakt het totale tarief geheel in rekening te brengen.


© 2017 Jordy Keizer - alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer