Visie, missie en kernwaarden


Visie: Trouw zijn aan de intentie van zorgverlening

De zorgverleners van 2030 zijn presente, nabije anderen. Zij bieden goede hulp aan kwetsbare mensen in de samenleving. Zij doen dit door trouw te blijven aan geëigende kernwaarden: waardigheid, presentie, nabijheid, relatie, aansluiten, verlangen, trouw, wederkerigheid, aandacht, betrokkenheid en lef. Mijn ambitie is het realiseren van lokale, kleinschalige zorginitiatieven samen met anderen, zzp’ers, instanties en overheden. Dit zijn duurzame initiatieven, waarin iedereen zich thuis, veilig, present en betrokken voelt. Regels en procedures zijn hierbinnen faciliterend aan de leefwereld. Samen met anderen wil ik trouw zijn aan de intentie van zorgverlening – er met iemand zijn, er voor iemand zijn.

Missie: Kwetsbare mensen laten meedoen

Kwetsbare mensen ondersteunen om mee te doen in de samenleving door presente en aandachtgerichte zorg aan te bieden.

Kernwaarden

 • Waardigheid: Open en toegankelijk zijn voor anderen.
 • Presentie: Er met iemand zijn, er voor iemand zijn.
 • Nabijheid: De zoektocht naar gelijkheid.
 • Relatie: Werkelijk contact maken en houden met jezelf en met de ander.
 • Aansluiten: De ander volgen op het niveau van de leefwereld.
 • Verlangen: Het leven aanvaarden: wie je werkelijk bent.
 • Trouw: Er onvoorwaardelijk zijn bij jezelf en bij de ander.
 • Wederkerigheid: Betrekkingen over en weer.
 • Aandacht: Werkelijk openstaan voor wat er gebeurt in het hier en nu.
 • Betrokkenheid: De derde partij aanboren: er-tussen-zijn.
 • Lef: Het enkelvoud van leven: kansen aangrijpen.

© 2017 Jordy Keizer - alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer